Privacybeleid


de juiste Kant
, gevestigd aan Van Axelestraat 19, 4271AR in Dussen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contact gegevens

www.dejuistekant.nl
06-30370192
info@dejuistekant.nl


Persoonsgegevens die de juiste kant verwerkt

de juiste Kant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

–  Voor- en achternaam
–  Geboortedatum
–  Geslacht van je kind
–  Trouwdatum of datum van jullie Handfastingceremonie
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
–  Bankrekeningnummer


Doel en grondslag

de juiste Kant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Het afhandelen van jouw betaling
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren 
–  de juiste Kant verwerkt ook persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raadouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dejuistekant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd voor het bewaren van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

de juiste Kant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

de juiste Kant neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de juiste Kant) tussen zit.

Cookies, reCAPTCHA, of vergelijkbare technieken

de juiste Kant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website van de juiste Kant is reCAPTCHA v3 geïmplementeerd. het gebruik hiervan is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. reCAPTCHA wordt alléén gebruikt om spam en misbruik op deze website te bestrijden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de juiste Kant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dejuistekant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe je persoonsgegevens beveiligd worden

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dejuistekant.nl

Contact

Postadres
Van Axelestraat 19
4271AR Dussen

06-30370192
info@dejuistekant.nl


Info

K.v.K.:  81316992

Social media